You are currently viewing راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک،دو، سه،

چهار، پنج، شش، هفت و هشت ماهگی دارد را به شما گفتیم. در این مقاله قصد داریم تا در مورد تغییراتی که

کودک در سن نه ماهگی از خود نشان می‌دهد برای شما بگوییم.

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

 • در حالی که کودک روبروی شما نشسته است از طرف کنار او یک شی درخشان رنگی به او نشان
 • دهید تا تنه را به آن سعت بچرخاند، اگر متوجه نیست صبر کنید تا بتواند.
 • در این سن شیرخوار می‌تواند به اندازه طول قامتش به جلو بخزد یعنی با حرکت کرمی شکل روی
 • شکم یا چهار دست و پا رفتن به جلو می‎رود، بهتر است او را یک اسباب‌بازی جالب جلب کرده و با
 • تکان دادن آن کودک را تشویق کنیم حرکت کند.
 • یک اسباب بازی را در کنار کودک که روی شکم خوابیده است از نخ آویزان می‌کنیم و گه‌گاه آنرا
 • حرکت می‎دهیم تا کودک سعی کند خود را غلت بدهد و به آن برسد. غلتیدن از شکم به پهلو یا
 • پشت در این سن برای او متصور است و حتی می‌تواند در وضعیت خوابیده به پهلو برای دقیقه‌ای
 • بماند و با اسباب بازی بازی کند.
 • از این سن می‌توانید با نشان دادن دستورات خود به شیرخوار مفاهیم را به او بفهمانید و بخواهید
 • که اجرا کند. مثلا در حالی که کمی از شیرخوار فاصله دارید دستهای‌تان را از هم باز کنید و بگویید
 • (بیا پیش من) اگر متوجه نمی‌شود با گرفتن دستش او را به طرف خود بکشید و در بغل خود بنشانید.
 • در این سن شیرخوار می‌تواند شی را بین شست و انگشت اشاره بگیرد. جغجغه را در دست بگیرد و
 • تکان بدهد. دو یا سه حبه قند را داخل فنجان بیندازد، اشیای کوچک را به تقلید از شما در سر جای
 • خود قرار دهد و شی را از دستی به دست دیگر بدهد.
 • خودش را در آینه می‎شناسد. می‌توان با حرکت دادن اجزای بدن بچه یا گذاشتن کلاه به سرش او را
 • متوجه کرد که تصویر آینه متعلق به خود اوست تا به بازی با آن ادامه دهد.
 • قادر است با تف کردن با نوک زبان خود تکه غذا ناخواسته را از دهان بیرون دهدو
 • اگر آهسته در گوش او نجوا کنیم کاملا سرش را می‌چرخاند و توجهش را معطوف می‌دارد.

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید