درباره ما

کلینیک توانبخشی محیا با کادری مجرب ،متعهد  و علمی سعی دارد درمان مبتنی بر اخلاق پزشکی  و مراجع محور را در قالب بخش های تخصصی کادر درمانی و گفتار درمانی ارائه دهد.

کلینیک ما هم اکنون در بخش های تخصصی کادر درمانی جسمی کودکان و بزرگسالات ،کادر درمانی  ذهنی،گفتار درمانی تخصصی کودکان فلج مغزی و اختلالات نافذ رشد (مثل اوتیسم و اسپرگر)،روانسناسی آموزش کودکان با نیاز های ویژه و مشاوره روانشناختی این کودکان مشغول فعالیت می باشد.

 

اهداف کلینیک توانبخشی محیا

رساندن توانخواه به حداکثر استقال مبتنی بر واقعیت های علمی و توانایی های جسمی و روحی توانخواه.

توجه به نیازهای روزمره و عملکردی  وی و مشاوره های لازم  در این مورد از جمله اهداف ملینیک ما می باشد.

ما بر این باوریم که رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی کرو همکاری  و همیاری تیم درمانی ،خود توانخواه و خانواده وی  در جوی سالم  و پر از امید و نشاط  و به دور از حواشی خواهد بود.

و نیز معتقدیم که تصمیم گیری ،اجرا و ادامه درمان -بعد از مشاوره ما – به عهده توانخواه و خانواده وی می باشد.

 

×