چرا کلینیک توانبخشی و آموزشی محیا ؟!

کلینیک توانبخشی محیا با کادری مجرب، متعهد و علمی سعی دارد درمانی مبتنی بر اخلاق پزشکی و مراجع محور را در قالب بخش های تخصصی کاردرمانی و گفتاردرمانی ارائه دهد.

کلینیک ما هم اکنون در بخش های تخصصی کاردرمانی جسمی کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی و گفتار درمانی تخصصی کودکان فلج مغزی و طیف اتیسم، رویکرد های روانشناختی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه و مشاوره روانشناسی این کودکان مشغول فعالیت می باشد.

اهداف کلینیک توانبخشی محیا

رساندن توانخواه به حداکثر استقال مبتنی بر واقعیت های علمی و توانایی های جسمی و روحی توانخواه.

توجه به نیازهای روزمره و عملکردی وی و مشاوره های لازم در این مورد از جمله اهداف کلینیک ما می باشد.

ما بر این باوریم که رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، با همکاری و همیاری تیم درمانی، توانخواه و خانواده وی آن هم در جوی سالم و پر از امید و نشاط و به دور از حواشی ممکن خواهد بود.

و نیز معتقدیم که تصمیم گیری ،اجرا و ادامه درمان، بعد از مشاوره ما، به عهده توانخواه و خانواده وی می باشد.

 

نویسندگان محتوای سایت تا کنون :

آقای سید محمد فتاحی فر

تولید، نگارش و ویراستار محتوا
۱۳۹۳/ تاکنون

آقای حسن فراهانی

تولید و نگارش محتوا
۱۴۰۱/ ۱۴۰۲