You are currently viewing راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (سه ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (سه ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (سه ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک

در یک و دو ماهگی دارد را به شما گفتیم. در این مقاله قصد داریم تا در مورد تغییراتی که کودک

در سن سه ماهگی از خود نشان می‌دهد

برای شما بگوییم.

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (سه ماهگی)

 • هنگامی که بچه به پشت در گهواره خوابیده، دست بچه را در دست بگیرید و به آهستگی
 • جلو و عقب ببریدتا متوجه آن شود و آن را تماشا کند، سپس انگشتانش را برایش حرکت دهید
 • تا ببینید با این کار کمک می‌کندتا اجزاء مختلف بدنش را بشناسد.
 • جوراب‌های رنگی بچه را به دستش کنید و آنها را طوری برش دهید که انگشتان و شست
 • دستش پیدا باشدو بتواند به آنها نگاه کند.
 • در حین حمام کردن بچه دستش را با آب خیلی سرد و یا خیلی گرم یا یک نیشگون خفیف
 • تحریک کنید تا به آن توجه کند.
 • در هنگام تعویض کردن پوشک بچه یک اسباب بازی خیلی کوچک به دستش بدید و کمکش
 • کنید تا آن را حرکت بدهد. بعد پاهایش را به آرامی بالا و پائین ببرید و کم کم در وضعی قرار
 • دهید که با پا به دست شما لگد بزند.
 • در حین حمام شرایطی پدید آورید که در آب لگد بزند و عکس‌العمل آب را ببیند.
 • صورت خود را خیلی نزدیک به صورت او بیرید و به آرامی با او حرف بزنید یا برای او آواز بخوانید
 • تا نگاهش را به روی شما ثابت کند.
 • سرش را روی دست‌های خود بگذارید و به طرف او خم شوید و صداهای هیجان انگیز از خود
 • درآورید تا نگاهشرا به شما بدوزد در این سن باید کودک شما در حین نگاه کردن به شما به
 • ناپدید شدنتان عکس العمل نشان دهد
 • وقتی با او صحبت می‎کنید حداقل دو نوع صدای مختلف از خود درآورید
 • صدای زنگی را در آورید تا کودک سرش را به طرف زنگ بگرداند و در حالت نشته و با حرکت
 • سر، صدای حرکت زنگ را دنبال کند.
 • به اشياء جالب توجه و حداقل سه ثانيه خيره شودبرای تصاویر مختلف افتراق قتل شود و
 • هر کدام را چند ثانیه نگاه کند چیزی را که از او دور می شود تعقیب کند
 • اگر در حالیکه در اغوش شماست فکر کند که در حال رها کردن او هستید محکم به لباس
 • شما جنگ می‎زند تا خود را نگه دارد. همچنین اگر در حین استحمام حس کند که سر می‌خورد
 • با تکیه بر آرنج‌ها یا كناره وان خود را سفت می‎کند که نیفتد.
 • صداهایی مانند قان قان و قور قور از خود در می‌آورد.

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید