You are currently viewing نظریه رشد حسی_حرکتی پیاژه

نظریه رشد حسی_حرکتی پیاژه

نظریه رشد حسی و حرکتی پیاژه

 

.در این مقاله از کلینیک محیا قصد داریم تا نظریه رشد حسی _حرکتی پیاژه را بررسی کنیم.کودکان در دو سال نخست زندگی خود شناختی بنیادی

در مورد دنیای اطرافشان پیدا کنندآنها یاد می گیرند اشیا و مردم را بشناسند، دنبال اشیایی بگردند که در محدوده بینایی آنها نیستند، علت و

معلول ها را بشناسند و مفهوم فضا را کشف کنند. این مسایل و اطلاعات برای یک بزرگسال خیلی عادی هستند ولی ماهها طول می کشد تا یک

کودک به این مفاهیم برسد. ژان پیاژه به طور مفصل شیوه درک دنیا توسط اطفال را شرح داده است.

روند ها و قضایا در رشد شناختی اطفال

در دیدگاه پیاژه در مورد رشد شناختی اطفال،دو روند مهم وجود دارد.یکی از این دو روند ، حرکت از اتکای صرف بر محتوای عینی محیط به سوی بازنمایی

درونی است.طفل ابتدا باید تمام چیزها را تجربه کند. سپس تصویری از دنیا خلق کند و ضمن فهمیدن زبان از آن استفاده کند.روند دوم این است که طفل

پی ببرد از دیگر اشیای داخل دنیا جدا است و وجود آن اشیا منوط به ادراک وی نیست.نظریه پیاژه بر دو قضیه مهم نیز مبتنی است.اولا کودکان مشارکت

فعالی در رشد خود دارند.ثانیا رشد مراحلی دارد و هر مرحله پایه و اساس مرحله بعدی است.نمی توان مراحل اصلی یا فرعی را رد کرد و باید آنها را با

موفقیت پشت سر گذاشت.

مراحل فرعی رشد حسی_حرکتی

اولین مرحله رشد، مرحله حسی_حرکتی است چون اطفال با حواس(شنوایی،بینایی،لامسه) و فعالیت حرکتی خود (دست دراز کردن، چنگ زدن و لگد زدن)

دنیای اطراف خود را کشف میکنند.بخش زیادی از اطلاعات و دانش بزرگسالان در مورد محیط اطرافشان نمادین است،برکلمات و زبان استوار است و مستلزم

بازنمایی یا خلق تصویری ذهنی می باشد. وقتی دوست شما میگوید روی آن صندلی ننشین چون رویش قهوه ریخته شده،شما آن قهوه را نمیبینید یا برای

امتحان کردن آن شلوارتان را خیس نمیکنید.شما منظور این جملات را می فهمید واز آنچه روی داده تصویری ذهنی می سازید.اما اطفال نمی توانند این کارها

را انجام بدهند.آنها با دستکاری کردن اشیا درباره آنها چیزهایی می آموزند.پیاژه برای فراگیری و تشکیل این مفاهیم شش مرحله فرعی را در نظر میگیرد.

بازتابها(1_0 ماهگی)

مرحله فرعی یک.

در مرحله فرعی یک،طفل اساسا ارگانیسمی است که به تغییر محرکها واکنش نشان می دهد. در این مقطع سنی، رفتار اطفال انعطاف ناپذیر وبازتابی است.

آنها تقریبابطور کامل به الگوهای رفتاری مادرزادی متکی اند.اما نوزادان یاد هم میگیرند.برای مثال بطری حاوی شیر را سفت تر از اسباب بازی میمکند.

          جدول تکوین تفکر بازنمودی

 

جدول تکوبن تفکر باز نمودی

این پست ادامه دارد.

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید