You are currently viewing تجزیه و تحلیل راه رفتن(Gait Analysis)

تجزیه و تحلیل راه رفتن(Gait Analysis)

تجزیه و تحلیل راه رفتن

در این مقاله ازکلنیک محیا قصد داریم تا به تجزیه و تحلیل راه رفتن خصوصا راه رفتن در کودکان بپردازیم:

آنالیز اتفاقات در طی مراحل مختلف راه رفتن،به منظور آشنایی با مشخصات راه رفتن طبیعی است.یک نفر طبیب یا تراپیست ،

برای درک اختلالات راه رفتن بیمارانی که مراجعه می کنند،حتما بایستی آگاهی کافی و وافی در مورد مشخصات راه رفتن طبیعی

داشته باشد تا تفاوت ایجاد شده در راه رفتن غیر عادی را بتواند تمیز داده،علت اشکال را کشف وطریقه درمان را پیشنهاد نماید.

البته تجزیه و تحلیل راه رفتن به طرق  مختلف در زمانهای متفاوت توسط افراد زیادی از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی

قرار گرفته است.در بررسی سینماتیک به توصیف و بررسی حرکات اندامها و تغییرات مفاصل و همزمانی انقباضات عضلانی و در

بررسی سینتیک به تجزیه و تحلیل نیروهای وارده بر اندامها،مفاصل و عضلات و اندازه گیری مقادیر آنها اقدام می شود.ما در نوشته

حاضر به تجزیه و تحلیل راه رفتن از جنبه سینماتیک میپردازیم.در این بررسی، آشنایی کلی با مشخصات و بررسی وقایع و اتفاقاتی

که در هنگام راه رفتن طبیعی به وجود می آیند و نیز مقایسه آنها با حالات غیر طبیعی راه رفتن در ضمن مشاهده ظاهری و

علت یابی اختلالات مختلف راه رفتن می پردازیم.

هدف از تجزیه و تحلیل راه رفتن:

تجزیه و تحلیل راه رفتن، بیشتر به منظور آشنایی با الگوی راه رفتن طبیعی و یافتن قدرت تشخیص اشکالات آن در راه رفتن طبیعی

و یافتن قدرت تشخیص اشکالات آن در راه رفتنهای غیر طبیعی و بدست آوردن اطلاعاتی است که به کمک آن بتوان این نقائص را

بر طرف نمود،یاآشنایی با طراحی، به منظور ساخت وسایل کمکی تصحیح کنند راه رفتن می باشد.

تقسیمات مراحل راه رفتن

تقسیمات مراحل راه رفتن:

راه رفتن یک حرکت انتقالی است که توسط حرکات هماهنگ قسمت های مختلف بدن انجام میگیرد و موجب انتقال بدن از یک نقطه

به نقطه دیگر می شود. راه رفتن طبیعی،یک حرکت ریتمیک است و توسط حرکات جلو برنده و متوقف کننده یا متناوب اندام تحتانی

شکل میگیرد . با حرکات متناوب اندام تحتانی سر،اندام های بالایی و تنه (head.Arm& Trunk=H,A,T) حمل می شوند.H,A,T، و

25% وزن کل بدن را تشکیل می دهد،سر و دستها 50%.در وضعیت ایستاده وزن(سر،اندام‌های‌بالایی و تنه)توسط پاها تحمل

می‌شوند که پای تحمل کننده وزن بطور متناوب در زمانهای بعدی عوض می‍شود.بنابر این کودک نه تنها بایستی قادر باشد که وزن

سر،دستها و تنه را با حفظ تعادل در حالت ایستاده بر روی دوپا تحمل کند بلکه باید بتواند در هنگام راه رفتن علاوه بر وزن سر و

دستها و تنه وزن پای در حال(swing)را نیز با حفظ تعادل روی یک پا نگه‌داشته و یک پا را از زمین بلند کند و جلوی پای دیگر بگذاردو

اینکار را،بطور متناوب بدون بهم خوردن تعادل انجام دهد.انجام این فعالیت پیچیده نیاز به هماهنگی،اعتدال،سلامت حسهای عمقی

و حرکتی وسلامت عضلات و مفاصل دارد.

مراحل یا (فازهای)سیکل راه رفتن طبیعی:

سیکل‌ راه رفتن، عبارتست از فعالیتهائی که از تماس اولیه پاشنه پا با زمین شروع شده وباتماس پاشنه بعدی همان پا تمام می‌شود.

دو  مرحله یا فاز اصلی در هر سیکل راه رفتن وجود دارد،یعنی برای هر پا دو حالت اتفاق می‌افتد:

1_مرحله تحمل وزن، که در این حالت وزن بدن روی پا تحمل میشود.

2_مرحله بدون تحمل وزن یا مرحله نوسان که طی آن پا در هوا معلق است و هیچ وزنی تحمل نمی‌کند.

بنابر این در طی یک سیکل کامل راه رفتن،ضمن اینکه هر پا از دو فاز (stance)و(swing) عبور می‌کند،هر سیکل شامل دو فاز(stance)

و(swing) خواهد بود.

مرحله تحمل وزن یا سکون از تماس پاشنه یک پا با زمین شروع شده و در هنگام کنده شدن پنجه همان پا از روی زمین تمام می شود،

این مرحله 60%سیکل راه رفتن را تشکیل می‌دهد.

مرحله بدون تحمل وزن یا نوسانی

این فاز به محض بلند شدن پنجه پا از روی زمین شروع شده و با تماس پاشنه همان پا خاتمه می‌یابد.در طی این مرحله پابا زمین در

تماس نیست و در هوا معلق می‌باشد.

یک مرحله بینابینی هم وجود دارد که به‌نام تماس دوگانه معروف است وآن هنگامی است که یک پا فاز (stance) را شروع کرده و پای

دیگر فاز(stance)زا تمام کند.بنابراین دو دوره تماس دوگانه در هر سیکل خواهیم داشت،در این حالت هر دو پا همزمان در تماس با زمین

هستند و حدود 22% از یک سیکل راه رفتن را تشکیل می‌دهد.

حالات راه رفتن

مراحل(تحمل وزن) و نوسان هر کدام به نوبه خود تقسیمات دیگری دارند از این قرار:

مرحله تحمل وزن :

1_تماس پاشنه پا

2_تماس کف پا با زمین

3_میان ایستایی

4_جدا شدن پاشنه از زمین

5_جدا شدن پنجه پا از زمین

مرحله نوسانی:

1_حالات شتاب

2_حالت وسط نوسان

3_کاهش شتاب

هر یک از تقسیمات فوق را به اختصار توضیح می دهیم:

الف:تماس پاشنه پا با زمین:

هنگامی است که پاشنه پائی که در جلو قرار دارد با زمین تماس حاصل کند، در پای طبیعی اولین نقطه تماس پاشنه پاست

ولی در gaitهای غیر طبیعی ، ممکن است، قسمت‌های دیگر پا مثل پنجه زودتر از پاشنه در تماس با زمین قرار گیرد.

ب:تماس کف پا با زمین:

بلافاصله بعد از (heel strike)انجام می‌شود و هنگامی است که تمام پا بطور کامل با زمین در تماس باشد

ج:میان ایستایی:

وقتی است که وزن بدن بطور مستقیم از روی پای متکی عبور می‌کند،این حالت وقتی شروع می‌شود که پای مقابل از زمین

کنده شود و تا موقعی که بدن بطور مستقیم روی پای مذکور قرار گیرد،ادامه می‌یابد.

د:جدا شدن پاشنه از زمین:

وقتی است که پاشنه پای مربوطه از زمین کنده می‌شود

ه:کنده شدن پنجه پا از زمین:

وقتی است که پنجه پای همان پا در تماس با زمین است و کنده شده به طرف بالا می‌رود.

تقسیمات مرحله نوسانی:

الف:Accelaration

از هنگام کنده شدن پائی که روی زمین بود،شروع شده و تا نقطه‌ای که اندام در حال نوسان کاملا در زیر بدن قرار می‌گیرد ادامه می‌یابد.

ب:حالت وسط نوسان:

هنگامی است که پای همان طرف درست ذر زیر بدن قرار می‌گیرد،این حالات بلافاصله بعد از حداکثر زانو شروع شده و تا موقعی که

استخوان در وضعیت عمودی قرار می‌گیرد،ادامه دارد.

چ:حالتDecleration

بعد از Mid swiing موقعی که استخوان از وضعیت عمودی گذشته و زانو را برایHeel strikeباز می‌کند،شروع شده و تا مرحله

Heel strikeادامه می‌یابد.

این پست ادامه دارد.

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید