You are currently viewing تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رشد کودکان(پارت دوم)

تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رشد کودکان(پارت دوم)

در این مقاله ازکلنیک محیا قصد داریم تا به ادامه تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رشد

کودکان بپردازیم :

در مقاله قبل مراحل روانی و اجتماعی رشد کودکان صحبت کردیم و قصد داریم در

ادامه به بقیه مراحل بپردازیم:

مرحله پنجم:هویت در برابر آشقتگی نقش:

نوجوانان باید گزینه‌های منطقی در مورد آینده شغلی و شخصی خود را بررسی کنند

و بفهمند چه کسی هستند و به کجا تعلق دارند.نوجوانی که هویت منسجمی دارد

برنامه رضایت‌بخشی تهیه می‌کند و احساس امنیت خواهد کرد اما نوجوانانی که هویتی

حس نمی‌کنند دچار آشفتگی نقش می‌شوند و احساس بی‌هدفی و سر‌گردانی

می‌کنند.احساس هویت،نوجوان را در برابر فشار همسالان مقاوم می‌کند و در او

احساس خود پذیری ایجاد می‌کند.این نوجوانان خوشبین هستند و خود را حاکم بر

سرنوشت خویش می‌دانند در حالی که نوجوانان آشفته شرایطی متضاد شرایط

آنان را دارند

مرحله بعدی اریکسون:

سه مرحله آخر نظریه اریکسون مربوط به بزرگسالی است.به نظر اریکسون نتیجه

مثبت اوایل بزرگسالی،دستیابی صمیمیت است و افراد ترسو یا کسانی که دوست

ندارند روابط میان فردی صمیمانه‌ای داشته باشند احساس انزوا خواهند کرد. در

میانسالی باید سازندگی خود را حفظ و به دیگران کمک کنیم.اریکسون،نام ثمربخشی

را برای این نتیجه مثبت انتخاب کرد،نتیجه منفی و خطرناک این مرحله هم احساس

رکود است وبلاخره کهنسالان باید به پیشرفتهای خویش در زندگی ببالند،احساسی

که اریکسون به آن تمامیت ایگو می‌گوید.از سوی دیگر اگر احساس کنند فرصتها را از

دست داده‌اند،افسرده و تلخ زبان می‌شوند و احساس یاس و ناامیدی می‌کنند.

تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رشد

اجتماعی شدن،فرهنگ و تاریخ

اریکسون با مهم شمردن اجتماعی شدن،فرهنگ و تاریخ،برداشت فروید در مورد رشد و نمو

را توسعه داد.برطرف شدن هر بحران به تعامل شخص و غرهنگش بستگی داردوسختکوشی

که نتیجه مثبت اواسط کودکی است در جامعه ما تاحدودی به پیشرفتهای تصحیلی رسمی

بستگی دارد.اما در بسیاری از فرهنگهای دیگر قضیه طور دیگری است.اگرچه کودکان در فرهنگهای

مختلف مراحل مشابهی را پشت سر می‌گذارند اما هر فرهنگی روش خودش را برای هدایت و

اصلاح رفتار کودکان در هر مرحله دارد.

موضوع نظریه اریکسون در مورد مسائل اصلی

نظریه اریکسون دارای اجزای ارگانیسمی و بافتاری است.نظریه اریکسون همچنین بر اهمیت

فرهنگ،دوران تاریخی و اجتماعی شدن کودکان اصرار دارد که مباحثی بافتاری هستند.

اریکسون برای رشد مراحلی قائل است و این مراحل را به کل زندگی گسترش می‌دهد.

نظریه او بطور کلی رشد شخصیت را تبیین می‌کند.به نظر وی،رسش از طرفی به زنجیره

مراحل مورد نظر بستگی دارد و از طرفی هم این مراحل را محدود می‌کند.به نظر وی، رسش

از طرفی به زنجیره مراحل مورد نظر بستگی دارد و از طرفی هم این مراحل را محدود می‌کند.

نحوه برطرف شدن بحرانها به خانواده،جامعه و محیط بستگی دارد.

قضیه‌های اصلی:

1.تبیین رشد بر اساس اصل اپی ژنتیک شخصیت بر اساس مراحل از پیش تعیین شده.

جامعه به نحوی ساخته شده که زمینه را برای چالشهای زندگی اشخاص فراهم می‌کند.

2.تدوین هشت مرحله برای رشد از کهواره تا گور.هر مرحله نتیجه مثبت و منفی دارد.

3.تاکید بر نقش فرهنگ و دوران تاریخی.

ارزش و نقاط قوت:

1.تداوم رشد در سراسر زندگی

2.افزودن فرهنگ و دوره‌های تاریخی به سایر عواملی که رشدکودکان نقش دارند.

3.بررسی و مرور خوب بحرانها در هر مرحله.برخی از این بحرانها(مثلا هویت در برابر

آشفتگی نقش)اهمیت زیادی در شناخت برخی دوره‌های زندگی کودکان دارند.

انتقادها و نقاط ضعف

1.دشوار بودن این نظریه.

2.کلی بودن نسبی این نظریه.

تفاوتهای فرهنگی

کاربرد و ارزش

نظریه واضح و قابل فهم اریکسون مقدمه‌ای عالی برای بررسی و نگرانیهای کلی مردم

در موردمقاطع مختلف سنی است.تاکید وی بر فرهنگ،اجتماعی شدن و دوره‌های تاریخی،

نگاه ما رادر مورد عوامل موثر بر کودکان گسترش می‌بخشد.به نظر اریکسون،رشد روانی و

اجتماعی به نوجوانی ختم نمی‌شود و در تمام عمر ادامه می‌یابد و بلاخرهاین که نظر اریکسون

در موردهویت،زیر بنای شناخت دوران نوجوانی شده است

انتقادها و احتیاط‌ها

انتقادهای وارد آمده بر نظریه اریکسون شبیه انتقادهای وارد آمده بر نظریه فروید استو.آزمون

آزمایشگاهی نظریه اریکسون دشوار است.اگرچه تاییداتی در مورد مفهوم هویت اریکسون

وجود دارد،اما در مورد سایر مراحل مورد نظر او تحقیقات کمی صورت گرفته است.در ضمن

نظریه اریکسون نسبتا کلی  و جهانی است و برخی از مراحل مورد نظر وی مزددند.با این حال

نظریه اریکسون نظریه مفیدی برای بررسی رشد در طول عمر است.

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام ما 

گروه توانبخشی-آموزشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید