تقویت گفتار خودانگیخته

یک قانون کلی برای تقویت گفتار خودانگیخته این است که کودکتان را در هر موقعیت کلامی که قرار دارد ٬ یک گام به جلو ببرید. ️به عنوان مثال اگر کودک…

ادامه مطلبتقویت گفتار خودانگیخته