تست ارزیابی کودکان 42 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود 15 سانتی متر به جلو بپرد؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره بالا می رود و سپس به پایین سر می خورد؟

دیدگاهتان را بنویسید