تست ارزیابی کودکان 22 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولا غذا از آن نریزد؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان کلید چراغ ها را روشن و خاموش می کند؟

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند ؟

دیدگاهتان را بنویسید