تست ارزیابی کودکان 60 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را می گوید؟ الف) نام خودش ب) نام خانوادگی اش ج) نام یکی از اعضای خانواده اش د) سن خودش ه) دختر یا پسر بودنش و) شهری که در آن زندگی می کند

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد (از جمله بستن دکمه هایی با اندازه متوسط ، و زیپ های جلوی لباس)؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش به تنهایی به توالت (دست شویی) می رود؟ (یعنی به توالت می رود، می نشیند، خودش را می شوید و آب میریزد یا سیفون را می کشد). حتی اگر این کارها را با یادآوری شما انجام می دهد پاسخ "بله" را علامت بزنید.

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان معمولا نوبت را رعایت می کند و در چیزهایی که دارد، باسایر کودکان شریک می شود؟ (دو سوال مطرح شد)

دیدگاهتان را بنویسید