تست ارزیابی کودکان 60 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

2. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ (می توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکتان دو یا سه بار فرصت دهید).

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند مسافتی حدود 4/5 متر (تقریبا به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ) را روی پنجه پا هایش (نوک پا) راه برود؟ (می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان مسافتی حدود 1.5 متر را با هریک از دو پایش و بدون اینکه پای دیگرش را زمین بگذارد، به طرف جلو لی لی می کند؟ (می توانید به کودک اجازه دهید تا این کار را با هر کدام از پا هایش دو بار امتحان کند. اگر فقط با یکی از پاهایش می تواند لی لی کند، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با جابه جا کردن متناوب پا هایش، لی لی کنان به جلو می رود؟ (می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).

دیدگاهتان را بنویسید