تست ارزیابی کودکان 54 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصاویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل ها بگذارد و از روی آن ها کپی کند، شکلی مشابه آن ها را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد).

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ (برای انجام این کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز کند).

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان هنگام رنگ کردن تصویری در یک کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ کردن یک دایره به اندازه ته استکان که شما برایش کشیده اید، ا کثرا داخل خطوط رنگ می زند (از خط بیرون نمی زند)؟ (برای این منظور کودکتان نباید در ا کثر بخش های نقاشی، بیش از حدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند).

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید که با مداد، خطی روی (نواری مشابه) نوار بالا بکشد. آیا فرزندتان بدون اینکه بیش از دو بار از روی نوار خارج شود، روی نوار شما ، خطی می کشد؟ (اگر فرزندتان سه بار از روی خط خارج شد، پاسخ "گاهی" را انتخاب کنید).

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق کاغذ سفید بکشد. می توانید به کودک بگویید: "عکس یک دختر یا پسر رابکش". اگر او آدمی را با سر، تنه، دست ها و پا هایش کشید، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر او آدمی را فقط با سه عضو از اعضای بدن (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید. اگر کودکتان آدمی را فقط با دو عضو از اعضای بدن یا کمتر (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "هنوز نه" را علامت بزنید.

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد؟ (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملا مراقب باشید و او را بپایید).

دیدگاهتان را بنویسید