تست ارزیابی کودکان 48 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره بالا می رود و سپس به پایین سر می خورد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد یا بیافتد، با پای راست یا پای چپ خود به حالت لی لی بالا و پایین بپرد؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ (می توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکتان دو یا سه بار فرصت دهید).

دیدگاهتان را بنویسید