تست ارزیابی کودکان 42 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
بعد از این که جلوی چشمان کودکتان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می کند؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
کنار کودکتان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می کند؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان سعی می کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (شما می توانید به کودکتان نشان دهید که چطور از قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملاً مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید).

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
هنگام نقاشی کشیدن، آیا کودکتان مداد، مداد شمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت شست و سایر انگشتانش می گیرد؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین (پازل) پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟ (اگر اسباب بازی جورچین (پازل) در دسترس ندارید، یک صفحه از یک مجله که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر کرده است، بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودک شما این تکه ها را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟).

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل بگذارد و از روی آن کپی کند، شکلی مشابه آن را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد).

دیدگاهتان را بنویسید