تست ارزیابی کودکان 36 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
حیطه حل مسئله
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

2. 
حیطه حل مسئله
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد؟ (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای "کمک کردن" به شما در آشپزخانه).

3. 
حیطه حل مسئله
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟"، آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل"نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر"، "بابا"، گزینه «بله» را انتخاب کنید).

4. 
حیطه حل مسئله
زمانی که می گویید "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید، "بگو هشت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید.

5. 
حیطه حل مسئله
به کودکتان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می کند؟

6. 
حیطه حل مسئله
زمانی که می گویید: "بگو پنج، هشت، سه"، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو شش، هفت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید