تست ارزیابی کودکان 33 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به آینه نگاه می کند بپرسید "فلانی کجاست؟" (نام کودکتان را بگویید)، آیا کودکتان به تصویرش در آینه اشاره می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

3. 
[حیطه حل مسئله]
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه).

4. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟" آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل "نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر"، "بابا"، گزینه «بله» را انتخاب کنید).

5. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که می گویید "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ (خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید، "بگو هشت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید).

6. 
[حیطه حل مسئله]
پس از اینکه کودکتان یک نقاشی کشید، حتی ا گر یک خط خطی ساده باشد، آیا به شما می گوید که چه چیزی کشیده است؟ (می توانید برای ترغیب کودک، بگویید "عزیزم چی کشیدی؟" یا بپرسید "این چیه؟").

دیدگاهتان را بنویسید