تست ارزیابی کودکان 30 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف. "دهانتان را باز کنید و ببندید" ب. "پلک بزنید" ج. "لاله گوش خود را بکشید" د. "گونه خود را نوازش کنید".

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
کودکتان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کند و تنها کمی از غذا را می ریزد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخدار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
پس از اینکه پاهای کودکتان را داخل پاچه های شلواری که تنگ نیست می کنید، آیا خودش شلوارش را کاملا بالا می کشد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟"، آیا او در پاسخ می گوید "من" هستم و یا اسم خودش را بیان می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید