تست ارزیابی کودکان 27 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می گیرد و وانمود می کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟

2. 
حیطه حل مسئله
کودکتان چیزها را سر جای خودشان قرار می دهد؟ برای مثال آیا می داند که اسباب بازی هایش باید در سبد یا قفسه ی اسباب بازی ها قرار گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟

3. 
حیطه حل مسئله
زمانی که به آینه نگاه می کند، بپرسید "فلانی کجاست؟" (نام کودکتان را بگویید)، آیا کودکتان به تصویرش در آینه اشاره می کند؟

4. 
حیطه حل مسئله
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد؟ (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه.)

5. 
حیطه حل مسئله
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

6. 
حیطه حل مسئله
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟"، آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل "نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر"، "بابا"، گزینه "بله" را انتخاب کنید).

دیدگاهتان را بنویسید