تست ارزیابی کودکان 20 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می گذارد؟

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان خودش به تنهایی سه لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولا غذا از آن نریزد؟

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟

6. 
حیطه حرکات ظریف
کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید