تست ارزیابی کودکان 18 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می اندازد؟ (شما می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

2. 
[حیطه حل مسئله]
بعد از اینکه نحوه ی کار را به کودکتان نشان دادید، آیا او تلاش می کند یک اسباب بازی کوچک را که کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

4. 
[حیطه حل مسئله]
بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
بعد از این که کودک می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ (هنوز نه) را انتخاب کنید.)

6. 
[حیطه حل مسئله]
یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشانش ندهید.)

دیدگاهتان را بنویسید