تست ارزیابی کودکان 18 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
کودکتان از چیزهایی مانند صندلی بالا می رود تا به چیزی که می خواهد برسد؟ (مثلا برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما کمک کند).

5. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثال مشاهده کنید).

6. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی به کودکتان نشان می دهید که چطور یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ "بله" را علامت بزنید.)

دیدگاهتان را بنویسید