تست ارزیابی کودکان 18 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
هنگامی که کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می آید؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهیـد، در می آورد، مانند پا ک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟

دیدگاهتان را بنویسید