تست ارزیابی کودکان 16 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش کمک می کند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می آید؟

دیدگاهتان را بنویسید