تست ارزیابی کودکان 16 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش کمک می کند؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می آید؟

دیدگاهتان را بنویسید