تست ارزیابی کودکان 16 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می کند و او هم خط خطی می کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را داخل یک بطری کوچک و شفاف (مانند یک بطری پلاستیکی یا شیشه شیر بچه) بی اندازد؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می اندازد؟ (شما می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

4. 
[حیطه حل مسئله]
بعد از اینکه نحوه ی کار را به کودکتان نشان دادید، آیا او تلاش می کند یک اسباب بازی کوچک را که کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

دیدگاهتان را بنویسید