تست ارزیابی کودکان 16 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پشتی بالا می رود؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از چیزهایی مانند صندلی بالا میرود تا به چیزی که می خواهد برسد (مثلا برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما «کمک» کند)؟

دیدگاهتان را بنویسید