تست ارزیابی کودکان 14 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا کفشش بلند می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما قل می دهد یا پرتاب می کند که شما بتوانید آن را به او برگردانید؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد،حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در درآوردن لباسش کمک می کند؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید