تست ارزیابی کودکان 14 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا کفشش بلند می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما قل می دهد یا پرتاب می کند که شما بتوانید آن را به او برگردانید؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد،حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در درآوردن لباسش کمک می کند؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید