تست ارزیابی کودکان 14 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش، بر می دارد؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می دهد؟(می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 5/ 2 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید)

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار یا مداد) روی کاغذ علامت می گذارد؟

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید