تست ارزیابی کودکان 12 ماهه (ASQ-SE)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

• بر مبنای رفتارهای معمول کودکتان به سوالات زیر پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.

• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

• پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید. بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

 

• حتما به تمامی پرسش ها، پاسخ دهید.

• پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه نتیجه نهایی اعلام می‌شود!

• لطفا تصویر نتیجه ارزیابی را (به صورت Screenshot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟

2. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، کودکتان دنبال شما می گردد؟

3. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان دوست دارد که در کنار اعضای خانواده و دوستان بازی کند یا در کنار آن ها باشد؟

4. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان دوست دارد که او را بردارند و بغلش کنند؟

5. 
[هیجانی-اجتماعی]
وقتی کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟

6. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا وقتی کودکتان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟

7. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان دوست دارد بازی هایی مانند "دالی کردن" بازی کند؟

8. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا بدن کودکتان آرام و آسوده است؟

9. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟

10. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند خودش را آرام کند (مثلا با مکیدن دستش)؟

11. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟

12. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا شیر و یا غذا دادن به کودکتان بیش تر از 30 دقیقه طول می کشد؟

13. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا شما و کودکتان از زمان های شیر دادن و غذا خوردن با هم لذت می برید؟

14. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان هنگام خوردن، مشکلاتی مانند عق زدن، استفراغ یا ... دارد؟

15. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت روزانه) یا در شب، مشکل دارد؟

16. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان صداهای غان و غون از خود در می آورد؟ مثلا، آیا صداهایی را کنار هم قرار می دهد، مانند "با-با-با-با" یا "نا-نا-نا-نا"؟

17. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟

18. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟

19. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان به نحوی به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟

20. 
[هیجانی-اجتماعی]
هنگامی که شما با کودکتان حرف می زنید، آیا او سرش را بر می گرداند، نگاه می کند یا لبخند می زند؟

21. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلا با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟

22. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان سعی می کند چیز هایی را به شما نشان دهد؟ مثلا، آیا یک اسباب بازی را به سمت شما می گیرد و به شما نگاه می کند؟

23. 
[هیجانی-اجتماعی]
وقتی نام کودکتان را صدا می کنید، واکنش نشان می دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را بر می گرداند و به شما نگاه می کند؟

24. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا وقتی شما به چیزی اشاره می کنید، کودکتان به همان جهتی که شما نشان می دهید، نگاه می کند؟

25. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا کودکتان برای این که به شما بفهماند که چیزی را می خواهد، صداها یا اداهایی در می آورد؟ (مثلا دستش را به سوی آن دراز می کند)؟

26. 
[هیجانی-اجتماعی]
وقتی شما صداهایی را که کودکتان در می آورد تقلید می کنید، آیا او در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟

27. 
[هیجانی-اجتماعی]
آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکتان با شما در میان گذاشته است؟

دیدگاهتان را بنویسید