تست ارزیابی کودکان 12 ماهه (ASQ-SE)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

• بر مبنای رفتارهای معمول کودکتان به سوالات زیر پاسخ دهید، نه رفتاری که وقتی بیمار، خیلی خسته یا گرسنه است، انجام می دهد.

• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند.

• پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید. بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

 

• حتما به تمامی پرسش ها، پاسخ دهید.

• پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه نتیجه نهایی اعلام می‌شود!

• لطفا تصویر نتیجه ارزیابی را (به صورت Screenshot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟

2. 
هیجانی-اجتماعی
آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، کودکتان دنبال شما می گردد؟

3. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان دوست دارد که در کنار اعضای خانواده و دوستان بازی کند یا در کنار آن ها باشد؟

4. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان دوست دارد که او را بردارند و بغلش کنند؟

5. 
هیجانی-اجتماعی
وقتی کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟

6. 
هیجانی-اجتماعی
آیا وقتی کودکتان را بغل می کنید، او کمرش را سفت می کند و مانند کمان قوس می دهد؟

7. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان دوست دارد بازی هایی مانند "دالی کردن" بازی کند؟

8. 
هیجانی-اجتماعی
آیا بدن کودکتان آرام و آسوده است؟

9. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان برای مدت های طولانی گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟

10. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان می تواند خودش را آرام کند (مثلا با مکیدن دستش)؟

11. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خوراکی ها علاقه نشان می دهد؟

12. 
هیجانی-اجتماعی
آیا شیر و یا غذا دادن به کودکتان بیش تر از 30 دقیقه طول می کشد؟

13. 
هیجانی-اجتماعی
آیا شما و کودکتان از زمان های شیر دادن و غذا خوردن با هم لذت می برید؟

14. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان هنگام خوردن، مشکلاتی مانند عق زدن، استفراغ یا ... دارد؟

15. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز (چرت روزانه) یا در شب، مشکل دارد؟

16. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان صداهای غان و غون از خود در می آورد؟ مثلا، آیا صداهایی را کنار هم قرار می دهد، مانند "با-با-با-با" یا "نا-نا-نا-نا"؟

17. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟

18. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟

19. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان به نحوی به شما می فهماند که گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟

20. 
هیجانی-اجتماعی
هنگامی که شما با کودکتان حرف می زنید، آیا او سرش را بر می گرداند، نگاه می کند یا لبخند می زند؟

21. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان سعی می کند به کودکان دیگر یا بزرگسالان یا حیوانات آسیب و آزار برساند (مثلا با لگد زدن یا گاز گرفتن)؟

22. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان سعی می کند چیز هایی را به شما نشان دهد؟ مثلا، آیا یک اسباب بازی را به سمت شما می گیرد و به شما نگاه می کند؟

23. 
هیجانی-اجتماعی
وقتی نام کودکتان را صدا می کنید، واکنش نشان می دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را بر می گرداند و به شما نگاه می کند؟

24. 
هیجانی-اجتماعی
آیا وقتی شما به چیزی اشاره می کنید، کودکتان به همان جهتی که شما نشان می دهید، نگاه می کند؟

25. 
هیجانی-اجتماعی
آیا کودکتان برای این که به شما بفهماند که چیزی را می خواهد، صداها یا اداهایی در می آورد؟ (مثلا دستش را به سوی آن دراز می کند)؟

26. 
هیجانی-اجتماعی
وقتی شما صداهایی را که کودکتان در می آورد تقلید می کنید، آیا او در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟

27. 
هیجانی-اجتماعی
آیا تا کنون کسی نگرانی خود را در مورد رفتارهای کودکتان با شما در میان گذاشته است؟

دیدگاهتان را بنویسید