تست ارزیابی رشد کودک 8 ماه (ASQ) (حیطه حل مسئله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا درصورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می کند؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بر دارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود 1 دقیقه آنها را نگه دارد؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد؟

دیدگاهتان را بنویسید