تست ارزیابی رشد کودکان 9 ماه (ASQ) (حیطه حل مساله)

1. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

2. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بر دارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود 1 دقیقه آنها را نگه دارد؟

3. 
حیطه حل مسئله
وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد؟

4. 
حیطه حل مسئله
در حالیکه کودکتان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می کوبد (مانند دست دستی کردن)؟

5. 
حیطه حل مسئله,دستور العمل 4 ماهگی
آیا کودکتان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟

6. 
حیطه حل مسئله
اگر کودکتان ببیند که شما یک اسباب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملا مخفی شده است.)

دیدگاهتان را بنویسید