تست ارزیابی رشد کودکان 9 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ (بله) بدهید.)

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید