تست ارزیابی رشد کودکان 9 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می‌ گذارد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنیـد و از کودکتان می خواهیــد اسباب بازی اش را به شمـا بدهد، آیا کـــودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی ا گر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ (بله) را علامت بزنید.)

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید