تست ارزیابی رشد کودکان 8 ماه (ASQ) (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود).

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

دیدگاهتان را بنویسید