تست ارزیابی رشد کودکان 8 ماه (ASQ) (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود).

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

دیدگاهتان را بنویسید