تست ارزیابی رشد کودکان 8 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر میتواند چیز کوچکی به اندازه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را بر می دارد، آن را کف دستش نگه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)

دیدگاهتان را بنویسید