تست ارزیابی رشد کودکان 6 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک اسباب بازی را که به سوی او دراز کرده اید می گیرد، و آن را به مدت یک دقیقه نگاه می کند، تکان می دهد یا می جود؟

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان همزمان هر دو دستش را به سمت یک اسباب بازی دراز می کند یا آن را می گیرد؟

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر می تواند چیز کوچکی به انداز ه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را برمی دارد، آن را کف دستش نگه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید