تست ارزیابی رشد کودکان 6 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی را که به سوی او دراز کرده اید می گیرد، و آن را به مدت یک دقیقه نگاه می کند، تکان می دهد یا می جود؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان همزمان هر دو دستش را به سمت یک اسباب بازی دراز می کند یا آن را می گیرد؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر می تواند چیز کوچکی به انداز ه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را برمی دارد، آن را کف دستش نگه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید