تست ارزیابی رشد کودکان 2 ماه (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
وقتی کودکتان بیدار است، آیا معمولا دستش به صورت مشت شده و بسته است؟ (حتی اگر کودکتان قبلا این کار را انجام میداده ولی دیگر این کار را نمیکند، پاسخ "بله" را علامت بزنید.)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا اگر کف دست کودکتان را لمس کنید، او انگشتتان را در دستش میگیرد؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
وقتی یک اسباب بازی را در دست کودکتان قرار میدهید، آیا برای مدت کوتاهی آن را در دستش نگه می دارد؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان صورت خود را با دستانش لمس میکند؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا وقتی کودکتان بیدار است دستهایش را باز یا نیمه باز نگه میدارد؟ (برخلاف دوره نوزادی که دست هایش به حالت مشت بود).

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان به لباسهای خود چنگ می زند یا آن را میخراشد؟

دیدگاهتان را بنویسید