تست ارزیابی رشد کودکان 12 ماه (ASQ) (حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
در حالیکه کودکتان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می کوبد (مانند دست دستی کردن)؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
اگر کودکتان ببیند که شما یک اسبا ب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملاً مخفی شده است.)

4. 
[حیطه حل مسئله]
اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید، آیا کودکتان نیز از کار شما تقلید می کند و یک اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می گذارد، هر چند که ممکن است اسباب بازی را از دستش رها نکند؟ (اگر او اسباب بازی را در کاسه یا جعبه رها می کند نیز پاسخ «بله» را انتخاب کنید.)

5. 
[حیطه حل مسئله,دستور العمل 4 ماهگی]
آیا کودکتان دو اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می اندازد؟ (شما می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

6. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می کند و او هم خط خطی می کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

دیدگاهتان را بنویسید