تست ارزیابی رشد کودکان 12 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا کفشش بلند می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما قل می دهد یا پرتاب می کند که شما بتوانید آن را به او برگردانید؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید