تست ارزیابی رشد کودکان 10 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید