تست ارزیابی رشد کودکان 10 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید