تست آنلاین اتیسم

تست آنلاین تشخیص اتیسم

لطفا به سوالات زیر که در مورد رفتارهای کودکتان است به دقت پاسخ دهید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات به یاد داشته باشید که می بایست آنچه که کودکتان معمولا انجام می دهد را مدنظر قرار دهید.

اگر برخی از رفتارهایی که در این چک لیست به آنها اشاره شده است را فقط یکی- دو بار در کودکتان مشاهده کردید ولی کودکتان همیشه این رفتارها را نشان نمی دهد, گزینه "خیر" را انتخاب کنید.

لطفا به تمام سوالات با انتخاب گزینه "آری" یا "خیر" پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی کودک (غیر ضروری)
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
آیا زمانی که به چیزی در گوشه ای از اتاق اشاره می کنید، کودکتان به آن شیء نگاه می کند؟

(به عنوان مثال وقتی به یک اسباب بازی و یا حیوان اشاره می کنید، کودکتان به آن اسباب بازی یا حیوان نگاه می کند)

2. 
آیا تا به حال گمان کردید که کودکتان ممکن است ناشنوا باشد؟

3. 
آیا کودک شما بازی های وانمودی یا ساختگی انجام می دهد؟

(به عنوان مثال وانمود کند که از لیوان خالی آب می خورد، وانمود کند با تلفن صحبت می کند یا وانمود می کند که به
عروسک یا حیوانات عروسکی غذا می دهد)

4. 
آیا کودک شما بالا رفتن از اشیا را دوست دارد؟

(به عنوان مثال بالا رفتن از مبل, وسایل پارک یا پله ها را دوست داشته باشد)

5. 
آیا کودک شما با انگشتانش حرکات غیرعادی در جلوی چشمانش انجام می دهد؟

(به عنوان مثال انگشتانش را نزدیک چشمانش دائما تکان دهد)

6. 
آیا زمانی که کودک شما چیزی را می خواهد یا نیاز به کمک دارد از انگشت خود برای اشاره کردن استفاده می نماید؟

(به عنوان مثال به خوراکی یا اسباب بازی که دور از دسترس او قرار دارد اشاره می کند)

7. 
آیا کودک شما با اشاره کردن به چیز هایی که برایش جالب است، آن ها را به شما نشان می دهد؟

(به عنوان مثال به هواپیما در آسمان اشاره کند یا به کامیونی که از خیابان رد می شود اشاره کند)

8. 
آیا کودک شما به کودکان دیگر علاقه ای دارد؟

(به عنوان مثال کودکان دیگر را تماشا کند، یا به آن ها لبخند بزند و یا با آن ها همراه شود)

9. 
آیا کودک شما با آوردن یک شیء یا نگه داشتن آن در مقابل شما (بدون اینکه هدفش خواستن آن شی باشد) تلاش می کند تا آن شیء را به شما نشان دهد؟

(به عنوان مثال یک گل یا حیوان عروسکی و یا کامیون اسباب بازی را به شما نشان دهد)

10. 
آیا زمانی که اسم کودکتان را صدا می زنید، او واکنش نشان می دهد؟

(به عنوان مثال زمانی که اسمش را صدا می زنید او به سمت صدا بر می گردد, یا با کلام و صداسازی واکنش نشان می
دهد و یا وقتی که اسمش را صدا میزنید کاری را که در حال انجام دادن آن است متوقف می کند)

11. 
زمانی که شما به کودکتان لبخند می زنید, آیا او در پاسخ به لبخند شما لبخند می زند؟

12. 
آیا کودک شما زمانی که صداهای معمول روزمره را می شنود، ناراحت و آشفته می شود؟

(به عنوان مثال صدای جاروبرقی یا صدای موسیقی و آهنگ بلند او را آشفته می کند)

13. 
آیا کودک شما می تواند راه برود؟

14. 
آیا کودک شما زمانی که با او حرف می زنید یا با او بازی می کنید و یا به او لباس می پوشانید به چشمان شما نگاه می کند؟

15. 
آیا کودک شما تلاش می کند تا کار هایی را که شما انجام می دهید، تقلید کند؟

(به عنوان مثال به تقلید از شما با دست بای بای کند یا دست بزند و یا صدا های خنده داری که شما تولید می کنید را
تقلید کند)

16. 
آیا وقتی که شما سر خود را به سمت چیزی یا شیئی بر می گردانید تا به آن نگاه کنید، کودک شما نیز نگاه شما را دنبال می کند؟ (تا ببیند شما به چه چیزی نگاه می کنید)

17. 
آیا کودک شما تلاش می کند تا توجه شما را به سمت خودش جلب کند؟

(به عنوان مثال به شما بگوید "منو نگاه کن" یا "به من نگاه کن" و یا به شما طوری نگاه کند که هدفش این باشد
که شما او را تشویق کنید)

18. 
آیا کودک شما کارهایی را که به او می گویید تا انجام دهد را درک می کند؟

(به عنوان مثال وقتی که بدون اشاره کردن به او می گویید "کتاب را روی صندلی بذار" یا "پتو را برای من بیار" کودک
شما دستور شما را درک می کند)

19. 
وقی اتفاق جدیدی رخ می دهد، آیا کودک شما به چهره ی شما نگاه می کند تا واکنش شما را در مورد آن اتفاق جدید ببیند؟

(به عنوان مثال زمانی که کودک شما صدای عجیب و غریب یا خنده داری می شنود و یا اسباب بازی جدیدی می بیند
به چهره شما نگاه می کند)

20. 
آیا کودک شما فعالیت ها یا بازی های حرکتی (که همراه با جست و خیز است) را دوست دارد؟

(به عنوان مثال تاب خوردن یا روی زانوی شما بالا و پایین شدن را دوست دارد)

دیدگاهتان را بنویسید