کاردرمانی در نوزادان نارس

کاردرمانی در نوزادان (نوزاد) نارس دقیقا به چه کارهایی "آکوپیشن" گفته می‌شود؟ آکوپیشن ها فعالیت هایی هدفمند هستند که انسان ها فارغ از جنسیت و یا سن، از روی علاقه…

ادامه مطلبکاردرمانی در نوزادان نارس

رفلکس های کودکی

اگرچه ممکن است که یک کودک تازه متولد شده کاملا آسیب پذیر و بی‌دفاع به نظر برسد ، اما در حقیقت نوزادان به چندین و چند ساز و کار دقیق…

ادامه مطلبرفلکس های کودکی

فرم 6 ماهگی

فرم 6 ماهگی برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!   ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید! اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

ادامه مطلبفرم 6 ماهگی
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (دوازده ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (دوازده ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (دوازده ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده و یازده ماهگی…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (دوازده ماهگی)
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یازده ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یازده ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یازده ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده ماهگی دارد…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یازده ماهگی)
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (ده ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (ده ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (ده ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه ماهگی دارد را…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (ده ماهگی)
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت ماهگی دارد را به…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (نه ماهگی)
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هشت ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هشت ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هشت ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هشت ماهگی)
Read more about the article راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هفت ماهگی)
راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هفت ماهگی)

راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هفت ماهگی)

در مقاله‌های قبلی خیلی کامل در مورد راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار و تغییراتی که کودک در یک و دو و سه و چهار و پنج و شش ماهگی…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (هفت ماهگی)