خود مراقبتی در افراد اوتیسم

به نظر شما چرا افراد اوتیسم با خود مراقبتی در چالش هستند؟ بسیاری از ما این حس را داریم و احساس می‌کنیم که هر چند بهترین مراقبت را از خودمان…

ادامه مطلبخود مراقبتی در افراد اوتیسم