دستورالعمل استفاده از پرسشنامه های ASQ (اهمیت غربالگری و پایش تکامل)

دستورالعمل استفاده از پرسشنامه های ASQ (اهمیت غربالگری و پایش تکامل)

اکثر محققین اعتقاد دارند که وضعیت زندگی در طول دوران شیرخواری و ابتدای کودکی تاثیر قابل توجهی بر تکامل بعدی کودک دارد. شیرخواران و کودکانی که دارای مشکلات فیزیکی ( جس...
بیشتر بخوانید!
×