Read more about the article سندرم آسپرگر و نحوه درمان آن
سندرم آسپرگر و نحوه درمان آن

سندرم آسپرگر و نحوه درمان آن

سندرم آسپرگر نوعی اختلال طیف اوتیسم است که از طریق نقص در برقراری روابط اجتماعی و الگوهای مکرر و محدود رفتار، علایق و فعالیت‌ها شناخته می‌شود. علائم افراد دچار اختلال…

ادامه مطلبسندرم آسپرگر و نحوه درمان آن