راهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یک ماهگی)

در یک ماهگی شیرخوار شي و یا هر جسم متحرکی را با چشم دنبال می‌کند و ۱۸۰ درجه آن را تعغيب می‌نماید و اطرافش را به خوبی تماشا می‎‌‎کند. از…

ادامه مطلبراهنمای والدین در رفتار با شیرخوار (یک ماهگی)