اختلال هماهنگی رشد (DCD)

اختلال هماهنگی رشد (DCD) یا دیسپراکسی (Dyspraxia)، اختلالی است که بر روی یادگیری حرکات، هماهنگی میان فعالیت های جسمی و ارتقاء مهارت های درشت و ظریف تاثیر می گذارد. این…

ادامه مطلباختلال هماهنگی رشد (DCD)