تست ارزیابی کودکان 60 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید که با مداد، خطی روی (نواری مشابه) نوار بالا بکشد. آیا فرزندتان بدون اینکه بیش از دو بار از روی نوار خارج شود، روی نوار شما ، خطی می کشد؟ (اگر فرزندتان سه بار از روی خط خارج شد، پاسخ "گاهی" را انتخاب کنید).

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق کاغذ سفید بکشد. می توانید به کودک بگویید: "عکس یک دختر یا پسر رابکش". اگر او آدمی را با سر، تنه، دست ها و پا هایش کشید، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر او آدمی را فقط با سه عضو از اعضای بدن (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید. اگر کودکتان آدمی را فقط با دو عضو از اعضای بدن یا کمتر (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "هنوز نه" را علامت بزنید.

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد؟ (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملا مراقب باشید و او را بپایید).

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصاویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را روی شکل ها بگذارد و از روی آنها کپی کند، مشابه آن شکل ها را در فضای تعبیه شده می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل مشابه تصاویر بالا باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد. اگر مشابه هر سه شکل را رسم کرد پاسخ "بله" را انتخاب کنید؛ اگر مشابه دو شکل را رسم کرد پاسخ "گاهی" را انتخاب کنید).

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک با نگاه کردن به هر یک از حروف بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل ها بگذارد و از روی آن ها کپی کند، حروفی مشابه آن ها را می نویسد؟ سایر حروف به جز حرفی که کودک باید مشابه آن را بنویسد، بپوشانید. (اگر او چهار تا از حروف را می نویسد، و حروف برای شما قابل خواندن هستند، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر کودک می تواند دو یا سه حرف را بنویسد، و این حروف برای شما قابل خواندن هستند، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
اسم کودکتان را بنویسید. آیا کودکتان می تواند چیزی مشابه آن را بنویسد؟ آنچه که کودک می نویسد ممکن است بزرگ، برعکس، یا وارونه باشد. (اگر او از تمام حروف، حدود نصف آن ها را نوشت، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

دیدگاهتان را بنویسید