تست ارزیابی کودکان 54 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که اشیائی را به کودکتان نشان دهید و بپرسید"این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ "بله" را علامت بزنید).

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و "نقش بازی می کند؟" و وانمود می کند کسی یا چیز دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

3. 
[حیطه حل مسئله]
ا گر پنج شیء را جلوی کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند با گفتن، "یک، دو، سه، چهار، پنج" آن ها را به ترتیب بشمارد؟ (هنگام پرسیدن این سوال از کودک، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او کمک کنید).

4. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان از 1 تا 15 را بدون اشتباه می شمارد؟ ا گر اینطور است، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر تا 12 را بدون اشتباه می شمارد، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید.

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان نام اعداد را می داند؟ (اگر سه عدد بالا را می شناسد و نام می برد پاسخ "بله" را علامت بزنید، اگر دو عدد از اعداد بالا را شناخت و اسم آن ها را گفت نیز پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

دیدگاهتان را بنویسید