تست ارزیابی کودکان 48 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را می گوید؟ الف) نام خودش ب) نام خانوادگی اش ج) نام یکی از اعضای خانواده اش د) سن خودش ه) دختر یا پسر بودنش و) شهری که در آن زندگی می کند

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادر ها وخواهر هایش باشد. (زمانی که این سوال را از کودک می پرسید، نباید با پیشنهاد دادن اسامی همبازی ها یا دوستانش، به او کمک کنید).

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان می تواند بدون کمک، خمیردندان را روی مسواک بگذارد و تمام دندان هایش را مسواک بزند؟ (البته شاید هنوز لازم باشد که بر مسواک زدن کودک نظارت کنید و دوباره دندان هایش را مسواک بزنید).

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد (به استثنای دکمه های فشاری یا قابلمه ای، دکمه های معمولی، و زیپ ها)؟

دیدگاهتان را بنویسید